"Будьмо здорові" ekohotel


+38 066 081 92 99

Trampolina dzieci?ca

Trampoliny stanowi? doskona?? okazj? do rozwoju fizycznego dzieci. Poprawiaj? stan funkcjonalny uk?adu sercowo-naczyniowego, a tak?e poprawiaj? metabolizm limfatyczny, r?wnowag? i koordynacj?.

Trampolina to ?ywe wra?enie, zdrowie i dobry nastr?j dla ca?ej rodziny. Zaj?cia na trampolinach s? szczeg?lnie przydatne do rozwoju cia?a dziecka, poniewa? nie b?dziesz musia? zmusza? dziecka do wskoczenia na nie, ale przeciwnie, popro?, aby dziecko troch? odpocz??o. W procesie skakania na trampolinie aktywowane s? wszystkie mi??nie cia?a dziecka i rozwija si? poczucie r?wnowagi.

Koszt pobytu w Active Park (trampolina, rower) bilet okresowy na ca?y dzie? : 100 uah.Nawigacji